Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Tidsfristen er udløbet for ansøgninger til ny præstestilling.

*** Stillingsopslaget´s tidsfrist er udløbet ***

Opslået: 19/02 2019  Udløber: 11/03 2019

Stillingen som sognepræst i Zions Pastorat i Ribe Stift er ledig til besættelse.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedsbeløb på kr. 43.000,- årligt. (grundbeløb pr. 31. marts 2012)

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet men sendes til Biskoppen over Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe eller til Ribe Stifts mailadresse kmrib@km.dk. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.

(Ovenstående er fra Kirkeministeriet hjemmeside)

 

Udførlig sogne- og stillingsbeskrivelse, klik HER