Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

Kirke- og kulturmedarbejder

Mogens Maagaard

kk@zionskirke.dk

Mobil: 2870 2008

Kirketjener

Lars Aakjær Serop

Telefon i kirken: 40825796

E-mail: kirketjener@zionskirke.dk

Kirketjener

Tanja Ottosen

Tlf. 30465441

E-mail: kirketjener@zionskirke.dk

Kordegn

Agnes Johannesen

Nygårdsvej 103
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 83 16
Fax. 75 45 96 16

Kontortid:
Tirsdag - fredag 9.00-12.30
Torsdag tillige  15.00-17.00  

E-mail:
kordegn@zionskirke.dk
AGJ@km.dk

Køkkenpersonale

Anette Sørensen  

Tlf. 26 74 77 23

E-mailanette_marie@yahoo.dk

Sognepræst

Niels Jørgen Kobbersmed

(Kirkebogsfører)

Stormgade 68

6700 Esbjerg
Tlf.: 75 12 07 06
Træffes efter aftale. Mandag fri.

E-mail: njko@km.dk

Organist

Ole Harkjær Jensen

Tlf.: 21 24 56 12
E-mail: organist@zionskirke.dk

Sognepræst

Johannes Sloth Christensen

Spangsbjerggade 47

Tlf.: 75 12 12 41
Træffes bedst tirsdag - fredag kl. 11-12 - eller efter aftale.
E-mail: josc@km.dk

Zions kirke har 8 lønnede medarbejdere: 2 præster, 1 kordegn, 2 kirketjenere, 1 organist, 1 kirke- og kulturmedarbejder og 1 køkkenmedhjælper. 

Desuden er der rigtig mange frivillige medarbejdere.

Læs eventuelt i vores frivillighedsmappe.

Se de ansvarlige for områderne her

 

Arbejdsopgaver på kirkekontoret

De fleste mennesker kommer på kirkekontoret, når de skal anmelde fødslen af en lille ny verdensborger, eller de skal have udstedt en ny attest, fordi den gamle er sporløst forsvunden.

Men hvad sker der, når papirerne vedr. den nyfødte er afleveret, og hvorfor kan man stadig kun få en attest på det kirkekontor, hvor man er registreret?

Oplysningerne vedr. den nyfødte videregives til folkeregistret samtidig med, at de føres ind i kirkebøgerne i det sogn, hvor man bor. I Danmark er det stadig de håndskrevne kirkebøger, som er GRUNDREGISTRERINGEN.

Der føres kirkebøger for fødte, konfirmerede, viede og døde.

Den kirkebogsførende sognepræst er ansvarlig for at kirkebøgerne føres, som de skal. I det daglige er det kordegnen, som sørger for registreringen i kirkebøgerne samt udstedelse af attester m.v.

Såfremt man ønsker at ændre et eller flere at sine navne, skal det ske i det sogn, hvor man er født eller døbt, men kordegnen, som arbejder i det sogn, hvor man bor, kan hjælpe med at fremskaffe attester og udfylde de nødvendige formularer.