Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Kirken indvendigt

Døbefonten

Granitdøbefonten var i kirkens første år anbragt i forrummet ved indgangen til sideskibet. Det var et ønske fra pastor Bierings side, fordi han derved ville understrege dåben som indgang til Guds rige. Der blev dog fra begyndelsen klaget over denne "afsides placering", og allerede i 1915 blev det bestemt at flytte fonten op på dens nuværende plads i koret.

I granitten er indhugget et vandretliggende reb, der ligger som en ubrudt krans rundt på fontens øverste del. Rebet symboliserer det stærke bånd, der ved dåben knyttes mellem den døbte og Gud.

At kirken altid har haft en nær tilknytning til byens fiskerierhverv, gør kun rebet som symbol så meget stærkere i mange kirkegængeres bevidsthed.

Kirkeskibet

Kirken er på flere måder en markant bygning. I sin form er den et langhus med kor i øst og et sideskib mod syd, med en balkonetage som åbner sig ind mod kirkerummet og er med til at give dette et indtryk af højde og meget lys. Der er mange stilarter blandet sammen i kirkebygningen. Grundformen er senromansk iblandet træk fra barokken og helt moderne elementer fra andre kirkebyggerier fra samme tid.

Det hvidmalede kirkerum har plads til ca. 700 og har en god akustik.

Koret

Kirkerummet er markant, ved at koret er hævet så højt over skibet - syv trin.

I 1970'erne besluttede menighedsrådet, at de 4 vinduer med almindeligt klart glas skulle udskiftes og erstattes af blyindfattede vinduer.

Det store alterbillede er malet af Kresten Iversen og ophængt i 1932. Den meget iøjnefaldende og kunstfærdige snitværksramme er udført af snedkermester Jørgensen, der havde værksted i Nørregade her i Esbjerg.

Orgelet

Ved etableringen i 1914 var der ikke blevet råd til et orgel. Kirken måtte nøjes med at leje et - pris 120,- kr. årligt - de første mange år.

I 1921 fik kirken sit eget orgel, et brugt som var indkøbt i Tyskland, og som kunne opsættes for knap 30.000,- kr. Skibsreder Lauritzen hjalp her med næsten halvdelen af beløbet, og da man havde skrabet bunden på pengekassen, manglede der 1.500,- kr., som blev samlet ind i menigheden.

Orglet blev bygget om i 1942, men efter 2.Verdenskrig besluttede menighedsrådet at anskaffet et nyt orgel. Det er placeret over hovedindgangen i vest og blev bygget af firmaet Krohn i Hillerød - og indviet i 1950. Det var efter datidens forhold meget fint instrument med 41 stemmer, tre manualer og pedal. Ved opsætningen bevaredes dele af den gamle facade og i øvrigt blev det gamle, tyske orgel solgt for 5.000,- kr.

Senest er orglet blevet ombygget i 1991, hvor der bl.a. blev installeret elektronisk registratur med 256 kombinationer. Arbejdet blev udført af orgelbyggerfirmaet Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl.

Prædikestolen

Prædikestolen er udført i mønstermurværk og anbragt i kirkeskibets nordøstlige hjørne. Der er adgang til den via et lille sakristi. Først ved 25-års jubilæet i 1939 blev lydhimlen opsat.

 

Restaurering

Fra maj 2003 til marts 2004 gennemgik Zions kirke en stor hovedistandsættelse og renovering under ledelse af arkitekt m.a.a. Erik Sørensen, BRØGGER Arkitektfirma, Fjellerad.

Udenfor har en ny flise- og stenbelægning skabt en ensartet og harmonisk ramme om kirken.

I kirkens vestende er der skabt et større indgangsgrum med tilhørende garderobe, toilet og dåbs-/bryllupsventeværelse.

Inde i kirken er der langt mere lys. I koret er de gamle lidt stereotype farvede ruder erstattet af klart glas. Der er opsat lampetter i hovedskibet, en ny lysekrone i koret, og i sideskibets to etager er der opsat magasinlamper.

Det tidligere noget anmassende stoleværk er bygget om – nu uden de meget voldsomme gavlender mod midtergangen. Bænkene har indbyggede højttalere og en langt bedre siddekomfort. De er malet i en farve, som farvekonsulenten, Hans Tyrrestrup, har kaldt "zionshvid". I de nye stolegavles billedfelter har samme Tyrrestrup udført spændende dekorationer. Se Hans Tyrrestrups hjemmeside.

Trappen til koret er ændret til en bredere stentrappe i samme ølandssten som kirken i øvrigt, og rækværket mellem kor og skib er erstattet af et mere gennemskueligt i stål, så kor og alter visuelt er kommet i tættere forbindelse med hovedkirken.

Som noget helt nyt er nummertavlerne udskiftet til elektoniske, der dels er tydelige, dels er arbejdsbesparende. Desuden er de velegnede til forevisning af tekster, billeder m.v. i forbindelse med konfirmandforberedelse, minikonfirmander, børne- og ungdomsgudstjenester m.v..