Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Fødsel og dåb

Særligt om dåb

Både spædbørn, større børn og voksne kan blive døbt i folkekirken. Enhver, der bliver døbt i folkekirken, bliver derved medlem af den.

Når et barn døbes senest 6 måneder efter fødslen, kan navngivning af barnet ske ved dåb.

Når I som forældre ønsker at få jeres barn døbt, skal I henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret for bl.a. at aftale tidspunktet.

Hvis du som voksen ønsker at blive døbt, skal du ligeledes henvende dig til sognepræsten eller kirkekontoret.

Dåb finder oftest sted som en del af den almindelige søndagsgudstjeneste (højmesse) og er del af denne. Det er ikke kun en fest for dåbsfamilien, men for hele menigheden. Derfor frabedes fotografering og videooptagelse under gudstjenesten. Der er mulighed for fotografering, efter at gudstjenesten er slut.

Den kan også foregå ved en særlig dåbsgudstjeneste.

 

 

Faddere

Ved barnedåb skal der være mindst 2 og højst 5 faddere. Det gælder både ved dåb af spædbørn og ved dåb af større børn.

Faddere påtager sig en moralsk forpligtelse til at medvirke til dåbsbarnets oplæring i kristendom, hvis forældrene dør, før barnet er blevet voksent. Juridisk set er der imidlertid hverken rettigheder eller pligter forbundet med at være fadder.

En fadder skal selv være døbt med den kristne dåb, i folkekirken eller i et andet kristent trossamfund, men behøver ikke at være medlem af folkekirken.

Minimumsalderen for en fadder er den sædvanlige konfirmationsalder dvs. 13-14 år.  Den præst, som forretter dåben, har dog mulighed for at vurdere , om en "ung fadder" skønnes tilstrækkeligt moden til at stå fadder.

Barnets forældre bestemmer, hvem der skal være faddere, og de skal meddele faddernes navne og adresser til præsten.

 

 


Fødsel

Det er praktisk for et samfund at vide, hvem der bor og fødes i landet.  En fødsel skal registreres senest 14 dage, efter at den har fundet sted. Barnet bliver herved optaget i CPR.


Når fødsel sker på et hospital

Jordemoderen indberetter til personregisterføreren i bopælsmyndigheden (kommunen i Sønderjylland eller sognet i resten af landet). Når forældre er gift med hinanden, bliver barnets slægtskab således registreret. Er I ikke gift med hinanden, og ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn, kan I erklære det via blanketten "Omsorgs- og ansvarserklæring".

Når myndighederne modtager omsorgs- og ansvarserklæringen senest 14 dage efter fødselen, er faderskabet fastslået. I får automatisk fælles forældremyndighed over jeres barn.

Du kan anmelde dit barns fødsel samt faderskabet elektronisk med digital signatur. Du kan også få en blanket af jordemoderen eller selv printe den ud. Udfyld blanketten, og send den til det sogn, hvor du bor. 


Ved hjemmefødsel

Du kan anmelde dit barns fødsel samt faderskabet elektronisk med digital signatur. Forinden skal du dog ringe til sognet og få et personnummer til barnet.  Du kan også få en blanket af jordemoderen eller selv printe den ud. Udfyld blanketten, og send den til det sogn, hvor du bor.


Hvis du bor i udlandet

Hvis du ikke har en dansk folkeregisteradresse, skal du sende blanketten til det sogn, hvor fødslen har fundet sted. Du får en blanket af jordemoderen, eller du kan selv printe den ud. Udfyld blanketten, og send den til det sogn, hvor fødslen har fundet sted. 


Du kan anmelde fødsel på personregstrering

Lidt input til snak om DÅBEN

...

...